Klartext - nyheter på ett enklare sätt

5:00 min
Äldreboenden och andra särskilda boenden har drabbats extra hårt av corona-viruset. Det kan bero på att kommunerna glömdes bort i början av krisen så att de till exempel saknade skyddsutrustning.

Myndigheten Arbetsmiljöverket har fått extra många anmälningar nu i corona-tider. Oftast handlar det om att vårdpersonal saknar skyddsutrustning mot corona-viruset på sina jobb.

Under corona-krisen har många korttidsboenden för sjuka äldre stängts och istället får de äldres familjer ständigt ta hand om sina sjuka. I Boxholm i Östergötland har de nu börjat hjälpa de här familjerna igen.