Språket i krisens spår

30 min
Kriser påverkar språket, skapar nya ord och sätter fokus på begrepp vi inte har hört tidigare. I spåren av coronapandemin har vi lärt oss att en rekommendation inte alltid är ett tips och att det går att sätta ett corona framför nästan alla ord.

Veckans språkfrågor

Vilka nyord har coronakrisen gett upphov till?

Under pandemin hörs ofta uttrycket äldre äldre. När blir man det? Och varför inte bara använda ordet gammal?

Är karantän och isolering utbytbara?

Varför säger man bunkra om att köpa många mat i mängder, det borde väl heta hamstra?

Varför säger man social distansering, är det inte fysisk distansering det handlar om?

Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska vid Göteborgs universitet. Gäst Lotta Ederth, språkvårdare på Sveriges radio, Sveriges television och Utbildningsradion. Programledare Emma Engström.