När 22 forskare underkände Sveriges coronastrategi

15 min
Tisdagen 14 april publicerar Dagens Nyheter ett upprop från 22 forskare och experter. Rubriken lyder ”Folkhälsomyndigheten har misslyckats – nu måste politikerna gripa in”.

Debattartikeln blev med bred marginal den mest lästa på DN Debatt sedan de började mäta digital räckvidd. I texten beskrevs Folkhälsomyndighetens tjänstemän som att de inte visat prov på någon talang.

Artikeln möttes också av massiv kritik – siffrorna var missvisande, budskapet var alarmistiskt, forskarna som stod bakom uppropet var mer politiker än forskare.
Hur var det egentligen?

Reportage av Erik HedtjärnEmelie Rosén och Daniel Öhman.