Klartext - nyheter på ett enklare sätt

Här finns inget ljud
Vi berättar att 9 procent av LSS-personalen har gått till jobbet trots att de har varit sjuka. I programmet får du också träffa Bosse som inte har något internet på sitt gruppboende.