Elin Anna Labba: Jag har ju vetat om att vi är här men att vi är någon annanstans egentligen, en dubbelhet hela tiden

44 min
Elin Anna Labba har skrivit boken Herrarna satte oss hit" om tvångsförflyttningen av samer för hundra år sedan. Programledare: Marie Lundström.

Elin Anna Labbas bok skildrar med hjälp av intervjuer, foton och eget skrivande den tvångsförflyttning av samer som ägde rum för hundra år sen. Elin Anna Labba är själv barnbarn till samer som tvångsförflyttades från platser som varit deras i många generationer bakåt.

Bakgrunden är denna: 1751 skapas gränsen mellan Norge/Danmark och Sverige/Finland. De nya nordiska riksgränserna skär över samernas betesland och flottleder. Till en början fortsätter samerna att kunna röra sig över de nya gränserna, fiska, jaga och bedriva renskötsel som förr. Men under 1800-talet stängs gränserna successivt, 1905 blir Norge en egen nation, norrmännen vill använda sin norska mark till eget jordbruk och 1919 enas Norge och Sverige kring en renbeteskonvention, som begränsar och bestämmer hur många renar man får flytta över gränsen mellan länderna. Det påverkar var människorna med renarna kan bo. För att leva upp till avtalet med Norge genomför länsstyrelserna i Sverige tvångsförflyttningar av renskötare. De äger rum under 1920-talet fram till början av 1930-talet.

Skriv till oss! bokradio@sverigesradio.se

Redaktion: Fredrik Wadström och Anna-Karin Ivarsson, producent

Musik som spelats i avsnittet

 • 08.05
  Cliff Martinez - All Business
  Album: Arbitrage
  Kompositör: Cliff Martinez
  Bolag: Milan
 • 08.08
  Astron - In the Clouds
  Album: In the Clouds
  Bolag: Sound Therapy
 • 08.48
  Astron - In The Clouds
  Kompositör: Astron