Startade vikingatiden verkligen exakt den 8 juni år 793?

40 min
Dagens programledare Jenny Teleman har ägnat en del av pandemitiden åt att kolla upp saker på Wikipedia. När hon slog upp "vikingatiden" förvånades hon över att det finns ett faktiskt datum för när den började.

Kan man säga att vikingatiden började där och då ett visst datum? Vi har bjudit in arkeologen Charlotte Hedenstierna-Jonson från Institutionen för arkeologi och antik historia på Uppsala universitet för att försöka reda ut det hela. Datumet 8 juni 793 står i fokus. Men det är tveksamt med det där datumet.

Många trodde att pandemitillståndet skulle innebära långa lässtunder med klassiker och tegelstenar. Men läslusten har inte infunnit sig. Jenny Aschenbrenner, kulturjournalist, hjälper oss att förstå vad läsblockering innebär och hur man ska förstå den.

Teatern har ju drabbats extra hårt av pandemin. Försök görs att erbjuda digitala varianter av föreställningar men vi saknar den där överenskommelsen om att vi är tillsammans och det inte är okej att pausa för att gå ut i köket och göra en smörgås. Skådespelaren Anna Pareto ägnar sig åt att ge teaterupplevelser på telefon - kan det vara något?

Programledare: Jenny Teleman
Bisittare: Thomas Nordegren
Producent: Ulrika Lindqvist