Månadens diktare: Helga Krook

4:19 min
Dikt: ur "De siamesiska" (Bonniers, 2000) Första rad: Jag släpar omkring på dig Uppläsning: Helga Krook

Helga Krook debuterade 1997 med diktsamlingen Bildvägg. Sedan dess har hon publicerat sex diktsamlingar, varav en under annat namn i avhandlingen i litterär gestaltning Minnesrörelser från 2015.

Helga Krook översätter också från tyska och undervisar i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. Våren 2020 utkommer två böcker samtidigt: essäsamlingen Hur många gånger kan en historia dö och diktsviterna Flod Blad Klänningar.

Det finns hos Helga Krook en tydlig röst som bär.

- Ulf Malmqvist, Expressen

MUSIK Erik Satie: Gnossienne nr 1

EXEKUTÖR Ulf Wakenius, gitarr

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.01
    Ulf Wakenius - Gnossienne Nr 1 (Arr)
    Album: Momento Magico
    Kompositör: Erik Satie
    Bolag: Act Company