Månadens diktare: Helga Krook

4:28 min
Dikt: ur "Mjölk och gator" (Bonniers, 2004) Första rad: Ansikte mot bröstes kudde Uppläsning: Helga Krook

Helga Krook debuterade 1997 med diktsamlingen Bildvägg. Sedan dess har hon publicerat sex diktsamlingar, varav en under annat namn i avhandlingen i litterär gestaltning Minnesrörelser från 2015.

Helga Krook översätter också från tyska och undervisar i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. Våren 2020 utkommer två böcker samtidigt: essäsamlingen Hur många gånger kan en historia dö och diktsviterna Flod Blad Klänningar.

MUSIK Sergej Prokofjev: Tredje satsen ur Violinsonat nr 2 D-dur

EXEKUTÖR Alina Ibragimova, violin, Steven Osborne, piano

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.01
    Sergej Prokofjev - Sonat För Violin & Piano Nr 2 D-dur Op 94B
    Alina Ibragimova, Steven Osborne
    Violin Sonatas
    Etikett: Hyperion