Månadens diktare: Helga Krook

1:34 min
Dikt: ur "Grönska träd och träd som ser" (Bonniers, 2009) Uppläsning: Helga Krook

Helga Krook debuterade 1997 med diktsamlingen Bildvägg. Sedan dess har hon publicerat sex diktsamlingar, varav en under annat namn i avhandlingen i litterär gestaltning Minnesrörelser från 2015.

Helga Krook översätter också från tyska och undervisar i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. Våren 2020 utkommer två böcker samtidigt: essäsamlingen Hur många gånger kan en historia dö och diktsviterna Flod Blad Klänningar.

MUSIK Meredith Monk: Ellis Island

EXEKUTÖR Bruce Brubaker och Ursula Oppens, piano

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.01
    Meredith Monk - Ellis Island
    Bruce Brubaker, Ursula Oppens
    Piano Songs
    Etikett: Ecm