Månadens diktare: Helga Krook

1:48 min
Dikt: ur "Flod blad klänningar" Första rad: Falla genom väven ned i framtiden Uppläsning: Helga Krook

Helga Krook debuterade 1997 med diktsamlingen Bildvägg. Sedan dess har hon publicerat sex diktsamlingar, varav en under annat namn i avhandlingen i litterär gestaltning Minnesrörelser från 2015.

Helga Krook översätter också från tyska och undervisar i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. Våren 2020 utkommer två böcker samtidigt: essäsamlingen Hur många gånger kan en historia dö och diktsviterna Flod Blad Klänningar.

 Diktsamling: "Flod blad klänningar" (Korpen, 2020)

MUSIK Alexander Skrjabin: Mazurka giss-moll

EXEKUTÖR Benjamin Grosvenor, piano

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.01
    Alexander Skrjabin - Mazurka För Piano Op 3:9 giss-moll
    Benjamin Grosvenor
    Dances
    Etikett: Decca