Detta ger forskarna hopp i pandemin

20 min
Samarbete kring läkemedel och utveckling av vaccin är några punkter som gör forskarna hoppfulla inför framtiden med coronaviruset.

Elva forskare berättar om nyvunna kunskaper och vad de längtar efter för forskningsresultat.

Infektionsläkare om hur de nu kan förebygga svåra problem med Covid19, och att de nu tycks ha hittat vissa läkemedel som faktiskt kan agera mot viruset.

Vaccinforskare om glädjen över att ett vaccin verkar vara möjligt, samtidigt som stor noggrannhet krävs.

Psykiatriker och psykologer om vilket stöd för vårdpersonal som behövs, och vad vi själva kan göra med sömn, dofter och vårt språkbruk.


Hör framtidstro hos de elva forskarna och en enhetschef på IVA som sammanfattar forskarfronten våren 2020 när coronapandemin slog till mot Sverige och världen. Och när vi kanske blev för enögda och glömde bort alla andra sjukdomar som dödar inte tusentals som Covid19, utan miljontals.