När krisen kom – om mediernas rapportering om coronaviruset

90 min
Välkommen till ett digitalt frukostseminarium om hur mediernas rapportering har sett ut under coronavåren 2020. Seminariet spelades in i Radiohuset den 28 maj.

Under vintern och våren förändrades vardagen i ett slag i världen, Europa och Sverige när coronaviruset spreds till befolkningar i land efter land. Hur väl hanterar medierna sitt granskande och informationsspridande uppdrag i det rådande krisläget, och med vilket förtroende från allmänheten?

Lyfter journalistiken medborgarnas viktigaste frågor? Hur förhåller man sig till forskningen, expertisen, myndigheter, näringslivet och politiken? Vem kommer till tals i nyhetsflödet?

Medverkar gör:

  • Nivette Dawod, reporter på Aftonbladet som sedan i januari liverapporterat om coronaviruset
  • Marina Ghersetti, docent vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. Följer på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) nyhetsrapporteringen om coronaviruset, en första undersökning ska vara klar i höst.
  • Johan Giesecke, läkare och professor emeritus vid Karolinska institutet
  • Hanne Kjöller, sjuksköterska och journalist, mångårig medarbetare på Dagens Nyheters ledarsida
  • Klas Wolf-Watz, chef för Ekot, Sveriges Radio