"Vart leder ett rättssamhälle om ingen vågar vittna?"

30 min
Mikael vittnade om ett allvarligt brott och anser att han fick bra stöd av polisen. I samma fall blev två vittnen åtalade för mened. I lagens namn tittar närmare på frågan om stöd till vittnen.

I lagens namn har läst tings- och hovrättsdomar gällande mened. Sökningen av domar om mened har gjorts i Acta Publica, ett arkiv med rättsdata som fångar upp de flesta domar som meddelas i svenska domstolar. Det har sökts på "mened, 15 kap" (mened ingår i Brottsbalkens 15:e kapitel) i fritextsökning och bland dokumenten har I lagens namn läst de tings- och hovrättsdomar som meddelats från och med januari 2015 till och med maj månad år 2020.

Det handlar om 292 personer som åtalats, varav de allra flesta - 215 personer - dömts. Många fall rör personer som anses ha ljugit om att en kompis kört bil full eller drogpåverkad, eller helt enkelt kört för fort. Men det finns ett antal fall som rör betydligt grövre brottslighet som grov misshandel, våldtäkt eller mord.

30 personer säger själva eller anses av polis eller domstol ha blivit utsatta för hot eller påtryckningar för att ljuga i rätten. Och det kan då ha kostat dem några månaders fängelse när de dömts för mened. I flera domar står att personerna borde polisanmält hoten och sökt hjälp - men det är tydligt att man inte vågar.

Efter att dubbelmordet i Kista avhandlats i domstol anmäldes och åtalades två personer för mened. I förundersökningen om mened gällande ett av vittnena, en kvinna, framgår att hon känt sig hotad. Polisen tror att hon ändrade sitt vittnesmål just på grund av hoten.

I lagens namn har sökt kvinnan men hon har inte gått att nå.

Inom rättsväsendet berättar många om hur svårt det kan vara att få människor att våga vittna om vad de sett eller hört. Men för Mikael, som var vittne i dubbelmordet i Kista, var det inte aktuellt att låta bli trots att han av polisen fick höra att det kunde uppstå en hotbild mot honom.

Men tvekade du någon gång om du skulle låta bli att vittna?

– Nej jag gjorde inte det. Jag har fått frågan efteråt också, skulle du göra om det här om det skulle bli aktuellt. Svaret är ja på den frågan. Men samtidigt har jag full respekt och förståelse för de som under hot och våld inte ställer upp och vittnar. Men jag menar, vart leder ett sådant rättssamhälle om ingen vågar vittna? Det måste ju vi på något sätt hjälpas åt att stävja, säger Mikael.

Fotnot: Mikael heter egentligen något annat.

Reporter/producent: Evalisa Wallin.
Programledare: Martin Wicklin.
Ljudtekniker: Johan Hörnqvist.

Musik som spelats i avsnittet

 • 12.00
  Dream Cave - Cryptic Secrecy
  Kompositör: Johannes Bornlöf
  Bolag: Epidemic Sound
 • 12.02
  Alec Slayne - The Cold
  Album: The Cold
 • 12.03
  Harry Gregson-Williams - Center Of Attention
  Album: Phone Booth
  Kompositör: Harry Gregson-Williams
  Bolag: Fox Music
 • 12.04
  Howard Shore - Keep Silent
  Album: Spotlight
  Kompositör: Howard Shore
  Bolag: Howard Shore