Hur undviker man krocketkonflikt?

40 min
Krocket kanske blir sommarens stora fluga, men hur undviker man konflikter? Svenska krocketförbundets ordförande, Joi Elebo, berättar.

På senare år har olika fall där statliga tjänstemän begått misstag fått stor uppmärksamhet. Kanske är det så att det behöver bli tydligare vad som förväntas? För två år sen uppmanade riksdagen regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel så att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas. I dag pratar vi om en vetenskaplig rapport som undersökt platsannonser för statliga tjänster. Vilka förväntningar finns det egentligen på dem som vill arbeta för staten? Hur moraliskt högtstående bör man vara? Therese Reitan, docent och lektor i offentlig förvaltning vid Institutionen för samhällsvetenskaper på Södertörns högskola förklarar.

I samband med corona-pandemin har Sveriges relation till de nordiska grannländerna blivit mer ansträngd. I dag har vi bjudit in två svenska riksdagsledamöter som båda sitter i Nordiska rådets presidium, Linda Modig (C) och Aron Emilsson (SD). Vi pratar med dem om vad som behöver göras för att rörligheten inom Norden ska bli lika fri som den en gång varit. Vad kan vi lära oss inför framtiden? Borde de nordiska länderna kanske sträva efter att bekämpa pandemier på samma sätt?

Programledare: Louise Epstein
Bisittare: Thomas Nordegren
Producent: Minna Grönfors