Miryem-Khaye Seigels tusen smaker

10 min
New York är lite av ”Jiddischlands” huvudstad i världen, med en ovanligt hög densitet jiddischtalande, allt från ultraortodoxa till supersekulära judar.

Här bor och verkar bland alla dessa Miryem-Khaye Seigel, en sångerska och låtskrivare som med sitt album Toyznt tamen (Tusen smaker) besjunger stadens, men också musikalisk och sexuell, mångfald.

Thomas Lunderquist har träffat henne.