Pernilla Glaser - Det fanns en tid när tiden inte fanns i mitt liv

4:34 min
– Tiden finns och människors frånvaro är lika påtaglig, och ibland ännu verkligare, än de levandes närvaro.

Pernilla Glaser är författare och arbetar med förändringsprocesser som pedagog och processledare. Hon är svårt beroende av berättelser i alla dess former och tror, trots tillståndet i världen, att allt kommer att bli helt fantastiskt vilket ögonblick som helst.