Rut – Esther Kazen (repris)

7:53 min
Esther Kazen är pastor i Equmeniakyrkan, även känd som ”Feministpastorn”. I sina andakter krokar hon arm med bibliska kvinnor och lyfter fram deras berättelser.

Andakten sändes första gången i juli 2020

När Esther växte upp i kyrkan undrade hon många gånger varför kvinnorna så sällan kallades lärjungar. Det fanns ju många kvinnor som var en självklar del av Jesus liv. Berättelserna om kvinnor fanns där, men de var ofta biroller till de manliga huvudpersonerna som var lärjungar, ledare och budskapsbärare. Kanske är det en av orsakerna till att Esther idag älskar att kroka arm med Bibelns kvinnor, och så gärna kallar kvinnorna för lärjungar.

Bibeln innehåller många vackra ord om kärlek, som kärlekens lov i första Korintherbrevet. Men kanske illustreras kärlek bättre genom handlingar, än med ord? Jag vill berätta om en kvinna som visar lojal, villkorslös och gränsöverskridande kärlek. Hennes berättelse finns i gamla testamentet, och hon har namngett en av de två böcker i bibeln som fått namn efter kvinnor.
Idag krokar jag arm med Rut.

Text
Rut 1:16

Musik
The promise - Secret Garden

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.45
    Secret Garden, Steven Mercurio, Irish National Symphony Orchestra - The Promise
    Album: Once In A Red Moon
    Kompositör: Rolf Lovland
    Bolag: Mercury