Hjälper munskydd mot covid-19?

20 min
Fortfarande är det få studier som gjorts kring effekten av att använda munskydd under pågående coronapandemin.

Kanske borde munskydd kallas för spottskydd, eftersom de framför allt samlar upp partiklar från den egna munnen?

Vi har tittar närmare på vad en stor studie i the Lancet säger om munskydd, den studie  som Europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC,utgår ifrån när de säger att det finns ökade bevis för att munskydd kan vara relevant i vissa situationer.

En annan studie i JAMA visar att personer med munskydd petar sig mindre i ansiktet, åtminstone i Kina och Sydkorea.

Med dagens låga smittnivåer av SARS-CoV-2 hur många behöver då bära munskydd för att skydda en enda person från att bli smittad och sjuk i Covid19?

Anders Johansson, ordförande för Svenska Hygienläkarföreningen och hygienläkare för region Västerbotten, och Åsa Melhus, professor i kliniska bakteriologi med inriktning på vårdhygien, medverkar tillsammans med Sveriges Radios utsända i Berlin och Paris Luise Steinberger samt Claes Aronson.