Klartext - nyheter på ett enklare sätt

5:00 min
I Klartexts serie Sommargästen får vi idag träffa en person som gick från att ha daglig verksamhet till att få ett vanligt jobb och som nu kämpar för att fler funktionsnedsatta ska få jobb.

I Sverige har många av de som har dött av corona-viruset bott på äldreboenden. Och på en del boenden har det dött många fler än på andra. Myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har undersökt varför det är så. IVO säger idag att sjuka äldre på vissa boenden inte har fått läkarhjälp.

Musik som spelats i avsnittet

  • 18.56
    Charlie Parker - Summertime
    Album: The History of Jazz Vol. 13
    Bolag: lovetime