Största möjliga tyssstnad!

30 min
Det vore olidligt om prat och text pågick utan paus. Det här är avsnittet om mellanrummen som gör språket begripligt, men som även kan användas för att få makt över andra.

Veckans språkfrågor

Varför stönar många och säger "ööhh" och "äähh" när de inte vet vad de ska säga?

Hur kan man använda tystnad och paus som maktmedel?

Varför tar vissa journalister i radio och tv paus på konstiga ställen?

Varför säger man "schhh!" för att få tyst på någon, och hur kan det fungera så bra?

Ska det vara imorgon eller i morgon, mellanrum eller inte? Finns det någon regel?

Vilka skrivtecken finns det för paus i musiken?

Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Intervju med Sandra Ottander, röst- och talpedagog. Gäst Emelie Sigelius, programledare i Klassisk förmiddag i P2. Programledare Emma Engström.

Musik som spelats i avsnittet

  • 14.31
    Andrea Marcon - Handel: Rinaldo, HWV 7a / Act 2 - "Lascia ch'io pianga"
    Andrea Marcon
    rosso - italian baroque arias
    Etikett: Universal Music