Kärnkraftsmotståndaren som blev kärnfysiker (R)

20 min
Ane Håkansson röstade nej till kärnkraft i folkomröstningen 1980. Sedan ändrade hans liv kurs. Nu hoppas han på anslag för att utveckla en ny generation av kärnkraft, med avfall som kan återvinnas.

I och med klimatfrågan har den svenska debatten om kärnkraften åter tagit fart. Ska vi fortsätta att avveckla? Reparera den befintliga kärnkraften? Eller till och med satsa på ny kärnkraft?

Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik, är en tydlig kärnkraftsförespråkare. Här får han ge sin syn på kärnkraften.

Vetenskapsradion sänder också reportage i På Djupet, med andra aspekter av frågan om kärnkraftens framtid i Sverige. Klotet tar upp frågan om kärnkraftens avveckling.

I programmet hörs professorn i tillämpad kärnfysik Ane Håkansson.

Programmet är en repris från februari 2020.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.09
    Torbjörn Ömalm - Hauta
    Album: Muutos: Short Letters to Unknown Recipients
    Bolag: Saajon Musiikki