امار جدید مرگ بر اثر کرونا و کمک میلیاردی دولت به شرکت ساس؛ تظاهرات در اعتراض به خشونت با افغانها در ایران؛ افزایش پرونده‌های قضایی تجاوز

2:19 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.