Ihopkopplade körsimulatorer berättar mer om bilens verklighet

20 min
Simulatorer där man studerar bilförare i olika situationer har funnits länge och bidragit till olika trafiksäkerhetshöjande tekniker i både fordonen och på vägarna. Nu har forskare vid Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, och Linköpings universitet kopplat ihop två simulatorer som också kan ge svar på hur förarens agerande påverkar en riktig bil. Enligt forskarna är det här första gången man gjort det här i världen. Vetenskapsradions Pelle Zettersten har besökt VTI och Linköpings universitet där simulatorerna finns.

Pär Öberg, forskare i fordonssystem på Linköpings universitet, har kopplat en elmaskin till drivhjulen på en vanlig personbil på fordonslaboratoriet på Linköpings universitet. På det sättet kan forskarna driva på hjulen för att simulera en nedförsbacke, hålla emot med ett motstånd som motsvarar den kraft som motorn måste arbete med för att ta sig fram och även mäta hur mycket bromskraft som går åt för att stanna fordonet. Syftet är att studera motorns egenskaper och analysera vad som händer om man byter ut olika delar i motorns styrsystem eller liknande.

Det som nu har hänt är att den här bilen på Linköpings universitet har kopplats samman med den körsimulator som finns på Väg- och transportforskningsinstitutet några hundra meter härifrån. Den simulatorn är uppbyggd på en ställning med ett halvt bilchassi som kan röra sig i sidled och tippas fram eller tillbaka. Där upplever föraren att den kör på en väg under realistiska förhållanden med stora TV skärmar som visar en grafisk bild av en väg framför vindrutan. Med de här två delarna ihopkopplade så blir det möjligt att mäta hur en riktig bilmotor beter sig under olika körförhållanden vilket gör körningen i simulatorn på VTI mer verklighetstrogen, men det gör också att man kan analysera hur den riktiga bilen reagerar på universitetet.

- När man vill göra en studie om ett styrsystem har blivit bättre eller sämre efter någon förändring, då kan man ju få bilen körd så som skulle skett på riktigt vilket gör att man i väldigt hög grad kan få svar på om styrsystemet var bra eller dåligt, säger forskaren Per Öberg på Linköpings universitet.