Plättar, pannkakor och andra språkfrågor

24 min
I de små språkfrågorna ryms ofta de riktigt stora resonemangen. Professor Lars-Gunnar Andersson analyserar flera av språkets viktiga grundstenar när han besvarar lyssnarfrågor om dinosaurier, mjölkförpackningstexter och pannkakor i veckans program.

Veckans alla frågor:

- var säger man plättar och var säger man pannkakor?
- en-ord och ett-ord - varför dessa två grupper i språket?
- finns det regler för vad som är en-ord och ett-ord?
- förr hette det "dinosaur" i svenskan, numera "dinosaurie" - varför?
- starka verb som blir svaga och tvärtom - hur ser trenden ut?
- "de finaste mejeriprodukter" - funderingar om absolut komparativ på ett mjölkpaket
- "mitt egna hus" - varför säger så många så?