Musikmagasinet Från gamla till nya världen - del 2

39 min
Tillsammans med Anna Lindal och Carl-Johan Malmberg besöker vi Los Angeles under första halvan av 1900-talet. Där möter vi den enklav av europeiska musiker och författare som flyr nazismens Europa.

I serien Från gamla till nya världen undersöker vi hur den europeiska konstmusiken färdades över Atlanten och blev amerikansk.

Programledare: Carin Bartosch-Edström
Producent: Sally Henriksson
Slutmix: Elin Rosenberg

Från gamla till nya världen görs av Munck.