پارک‌ها در تابستان بسته‌است، تشدید اقدامات برای جلوگیری از گروه‌های مجرمین، پیوستن ویس عزیزی به تیم فوتبال آریانا

2:42 min
خلاصه رویدادها از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن