آمار جدید مرگ بر اثر کرونا؛ والدینی که در گروه خطر هستند و فرزندان شان را به مکتب نگذاشته اند؛ گرما و دشواری کار در شفاخانه‌ها

2:17 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.