Öystein Löseth - om kärnkraftens framtid och smutsig kol

31 min
Öystein Löseth är vd för Vattenfall. Han är den som har ansvaret för företagets ansökan om att få bygga ny kärnkraft. Det helstatliga bolaget har redan satsat hundratals miljoner kronor i projektet, men kommer det verkligen att bli av? I åratal har Vattenfall fått kritik för de stora utsläppen av koldioxid. Över hälften av företagets energiproduktion kommer från fossila bränslen. Samtidigt ska Sverige vara helt koldioxidneutralt 2050 och tekniken för att pumpa ner koldioxid i underjorden har fortfarande inte testats i full skala. Hur ska Öystein Löseth lösa detta? Öystein Löseth intervjuas av Ci Holmgren