آمار جدید جانباختگان کوید؛ گفتگو با رهبر حزب مودرات؛ توضیحی در مورد دورنمای سیاست مهاجرتی و گزارشی در مورد رابطه بیماری‌های روانی و بزهکاری

2:38 min
خلاصه اخبار روز را اینجا بشنوید.