آمار جدید مرگ بر اثر کرونا؛ گفتگو با رهبر حزب چپ؛ کاهش پناهجویان؛ گفتگو با یک راننده بس و قوانین جدید که از امروز اجرایی می‌شود

2:18 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.