آمار جدید کرونا؛ گفتگو با رهبر حزب لیبرال؛ حمله با چاقو در کونگستراگوردن و بازداشت دو شهروند سویدن در ایران به ظن قاچاق موادمخدر

2:18 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.