Sommaren förenar makten och gräsrötterna, Tristess är lyckans moder & Bruksanvisningarna allt obegripligare – Sommarbonus från 2003-06-13

34 min
I panelen Göran Everdahl, Gabriella Ahlström och Jonas Hallberg. Programmet är en sommarbonus från Spanarnas arkiv och sändes ursprungligen 2003-06-13.

Spanarna har sänts sedan slutet på 80-talet och det här programmet är en sommarbonus ur Spanarnas arkiv!

Vilka trender diskuterades då och vilka spaningar slog in? Här hör du ett av de tidigare programmen - närmare bestämt Spanarnas säsongsavslutning från 2003-06-13.

I panelen:

Jonas Hallberg: Sommaren förenar makten och gräsrötterna.

Gabriella Ahlström: Tristess är lyckans moder.

Göran Everdahl: Bruksanvisningarna allt obegripligare.

Programledare Ingvar Storm.

spanarna@sverigesradio.se