بازشدن مرز دنمارک، کارزار"برای افغانستان بدوید" هفت ملیون‌ بار ورود به سایت ۱۱۷۷ و چند خبر دیگر

2:43 min
خلاصه اخبار روز را در اینجا بخوانید