تبرئه سفیر سابق سویدن در چین، افزایش درخواست بی‌سابقه به دانشگاه‌ها، خطرمسافرت های هوایی بر بیماران شدید کرونا، سویدن الگویی برای اروپا

2:44 min
خلاصه خبرهای روز را در اینجا بشنوید