Tillväxt + god miljö = Sant ?

20 min
Ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn ställs ofta mot varandra. Frågan är om de ekonomiska modellerna behöver moderniseras för att bättre förstå och hantera riskerna med en utarmning av jordens resurser. Medverkande: Anders Wijkman, politiskt engagerad samhällsdebattör och Per Krusell, nationalekonom och professor vid Stockholms universitet.