Studio Ett 4 september

103 min
Ylva Johansson om gränser. I Beirut fortsätter letandet efter överlevande i rasmassorna. Möt svensken med unik inblick på Downing Street. Skolor och statstik. Belarus och FN. Samiska museiföremål. Hur blir biohösten?