Halla Sigurðardóttir - en rörande gråsugga

4:28 min
Om gatstenar, gråsuggor och att streta på.

Halla Sigurðardóttir är utbildad byggnadsantikvarie. Hon är född på Island, uppvuxen i Göteborg och bosatt i Stockholm där hon arbetar som utställningsproducent på Arkitektur- och designcentrum.