Shane Bakers digitala liv, del I

9:14 min
Nätet begränsar och frigör samtidigt. Om deltagarna i till exempel en digital åminnelsedag över en berömd författare som Sholem Aleichem ser varandra ganska kornigt och platt,

och hör varandra med fördröjning och ett fult digitalt brus, så kan de i alla fall komma i kontakt med varandra tillräckligt för att kommunicera och bli förstådda på det där språket som ingen i den direkta omgivningen förstår, skratta tillsammans och njuta av varandras framföranden av sånger, monologer, dikter och berättelser.

Jiddischskådespelaren Shane Baker i New York kan inte spela teater under pandemin. Men han kan arrangera diverse sådana virtuella möten för den lilla men globala gruppen jiddischtalande människor. Thomas Lunderquist har korsat Atlanten digitalt och fått ett samtal med honom om delar av hans digitala liv.