Pake Hall om den Sanna kärleken

7:29 min
"Kärlek har givit mig de högsta lyckorusen - ögonblicken då hela kroppen spritter av skratt och champagnebubbelglädje och man önskar att inget någonsin ska bli annorlunda än nu. Kärlek har också givit mig några av mina svartaste ögonblick i livet". Så säger Pake Hall i dagens program. Han är, som du kanske minns, zenbuddhist och sanghaledare för Göteborg Zen Center. - Vad menar Buddha när han säger att den sensuella kärleken skapar fängelser åt oss? Enligt Buddha kan man skilja mellan åtminstone tre former av kärlek - känslomässig kärlek, sensuell kärlek och sann kärlek. De första två liknar varandra i att de är villkorad kärlek, sann kärlek är utan gränser och villkor. De känslomässig och sensuell kärlek är också lika varandra i det att de skapar lidande för oss. - Sann kärlek skapar inget lidande, sann kärlek skapar glädje, menar Pake Hall. Helen Sjöholm och Tommy Körberg sjunger en evergreen i ämnet: "True love"