Kommer framtidens odlingar ligga i havet?

40 min
På ett laboratorium utanför Strömstad forskar man nu på om vi i framtiden kommer kunna äga en form av kolonilotter i havet för att odla blåmusslor och tång. Vilken potential har det?

Just nu pågår det ett forskningsprojekt om odling i havet på Tjärnö Marina laboratorium utanför Strömstad. Det handlar om hur man ska kunna odla blåmusslor, ostron och alger på ett sätt som påminner om kolonilottens småskalighet. Vilken potential har odling i havet och vad finns att vinna både näringsmässigt och klimatmässigt på att äta mer musslor och tång? Vilken tång är godast? För att hjälpa oss besvara det har vi bjudit in Simon Johansson VD för Kosteralg, Kristian Snuttan Sundell, professor i zoofysiologi och den passionerade tångentreprenören Linnéa Sjögren.

Köerna för att få donerad sperma och ägg har nu blivit så långa att region Skåne inte längre kan ta emot kvinnor som är över 38 år. Det har fått Louise att undra hur mycket spermier det skulle behövas för att möta efterfrågan? Hur många fler frivilliga män behövs det och vilken kvalité måste det vara på spermierna för att de ska fungera vid donationer? Vi ringer upp Margareta Kitlinski, sektionschef på Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) vid Skånes universitetssjukhus.

Går det att få människor att röra på sig mer utan att göra intrång i människors privatliv och kränka den personliga integriteten. Detta med anledning av att Sveriges nationella samordnare för att främja ökad fysisk aktivitet Johan Holmsäter efterlyst genomtänkta förslag från allmänheten. Vi lyfter fram några förslag på hur detta skulle gå till.

Programledare: Louise Epstein

Bisittare: Thomas Nordegren

Producent: Ulrika Lindqvist

Research: Julius Bäckman