Det svåra mötet – Louise Sundkvist

5:07 min
Om möten som påverkar livet handlar veckans morgonandakter. De hålls av Louise Sundkvist, sjukhuspastor på Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

I sitt arbete som pastor på Norrlands universitetssjukhus möter Louise Sundkvist många människor - sjuka, anhöriga och sjukvårdspersonal. I morgonandakterna utgår hon från spår dessa möten satt hos henne, men också från möten i Bibeln.

Det finns händelser och uppdrag som är så svåra att jag som själavårdare känner mig totalt hudlös. Tillfällen då min yrkesidentitet riskerar att falla av och jag måste vara närvarande enbart med min personliga identitet, som medmänniska. Det är i dessa sköra stunder som känslan och insikten att ”det lika gärna kunde varit jag” infinner sig. Mötet med andras lidande blir en påminnelse om min egen utsatthet.

Text

Efesierbrevet 6:10

Musik

I could sing of your love forever – David Baroni
I stormen – Jeanette Alfredsson

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.49
    Jeanette Alfredsson - I Stormen
    Album: I Stormen
  • 05.52
    David Baroni - I Could Sing Of Your Love Forever
    Album: I Could Sing Of Your Love Forever