Joanna finner allvaret bakom humorn

20 min
Farhågan var att ungdomar som följer satir inte får tillräckligt med bra information om samhället. Men när Joanna Doona pratade med unga satirföljare fann hon både kunskap och kritiskt tänkande.

Joanna Doona forskar i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds Universitet – närmare bestämt om hur människor konsumerar humor. Hon samlar unga i fokusgrupper för att höra hur de diskuterar om satir.

Själv skrattar hon mycket säger hon, och även i bara sitt eget sällskap. Men hur mycket man skrattar är egentligen inget kvitto på hur mycket man uppskattar humorn som ska roa en, konstaterar Joanna Doona också.

Här hittar du Joanna Doonas doktorsavhandling från 2016.