Är shintoismen på väg att kapas av politiska krafter i Japan?

45 min
Shintoismen kan beskrivas som en religion utan Gud, trosbekännelse eller helig skrift. För många japaner är shintoismen mer av en livsstil än en tro men det kan också vara politik.

Shinto har i sin tusenåriga historia utnyttjats för politiska ändamål. Inte minst under andra världskriget då kejsardyrkan och en militant nationalism drog Japan in i det brutala kriget som kostade uppemot 2 miljoner japaner livet. Sjuttiofem år efter nederlaget och bombningar av Hiroshima och Nagasaki finns det återigen krafter som vill använda shintoismen för nationalistiska syften.

Nippon Kaigi är en organisation på den yttersta högerkanten som vill återupprätta Japans förlorade heder och skriva om landets fredskonstitution. Vilken roll har shintoismen i deras politiska program och vilket inflytande har Nippon Kaigi i dagens Japan?

Shintoismen genomsyrar också populärkulturen, inte minst i Studio Ghibli animerade filmer, och där är det shintoistiska budskapet ett helt annat.

 I Veckans Människor och tro medverkar översättaren och japankännaren Yukiko Duke.

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.04
  Joe Hisaishi, New Japan Philharmonic - The Sixth Station
  Album: Spirited Away
  Kompositör: Joe Hisaishi
  Bolag: Milan
 • 14.10
  Vendex - The Ancient Onus (Original Mix)
  Album: THE DARK SIDE LOOKS BACK - Vol. 1
  Bolag: Cartel Recordings
 • 14.20
  Network Music Ensemble - Excalibur
  Album: Adventure &amp, Achievement (Industrial)
  Bolag: Network Music Special Products