Sagas extramorfar samlar på badankor

6:08 min
Jonas uppmuntrar alla att skicka badankor till Sagas extramorfar. Datarösten tar på sig ansvaret för en olycka, men det går inte som planerat.