Kampen mot tuberkulos - varför lyckas vi inte utrota TBC?

50 min
Tuberkulos har kallats hostan som världen glömde. Medan vi i Sverige fått ner siffrorna dramatiskt på de som drabbas om man jämför med hur det såg ut för 100 år sen så ses sjukdomen fortfarande som ett allvarligt hot mot den globala hälsan. Värst är situationen i Afrika och Asien och många oroas över den multuresistenta form som blir allt vanligare. I Ryssland finns stora problem med multiresistent TBC, särskillt i de trångbodda fängelserna. Tidigare trodde många experter att sjukdomen skulle vara utrotad år 2000 - i dagens Kropp & Själ diskuterar vi orsaker till att profetian inte slagit in, vi tar även upp de utmaningar som finns med att ta fram ett mer effektivt vaccin.

Trots att vi känt till Tuberkulos så länge är vi fortfarande långt ifrån kunskapen om hur vi ska bota den, just nu forskas intensivt för att ta fram ett vaccin som är mer effektivt än det som finns idag. Nyligen kom ett stort bakslag då man testade en ny sorts vaccin på spädbarn som inte hade önskad effekt. Professor Gunilla Källenius som forskat om TBC i över 20 år kommenterar bakslaget och berättar om sin egen forskning för att ta fram ett nytt vaccin. Olle Stendahl, professor vid Linköpings universitet, forskar bland annat på orsaker till att en del utvecklar TBC och andra inte gör det trots att man lever nära någon som är sjuk. För 20 år sen kunde forskare få en del blickar från sina kolleger om de valde att forska på sjukdomen, i dag är situationen annorlunda och forskare över hela världen jobbar med frågan.

I Sverige ligger antalet nya fall av tuberkulos på relativt låga nivåer men under 1900-talets första hälft var sjukdomen ett mycket stort problem även här. 91-åriga sjuksköterskan Eva Boman minns råden hon gav till familjer på 40-talet;  "allt som går att bränna ska brännas och allt som går att koka ska kokas!".