Månskenssonaten – här börjar romantiken

22 min
Bodil berättar vad som gjorde Månskenssonaten så radikal när den kom, och hur den banade väg för 100 år av helt ny musik. Jack funderar på varför den sorgsna förstasatsen kom till samtidigt som Beethoven erkände att han började bli döv.

I avsnittet spelades Beethovens Sonat för piano nr 14 i ciss-moll med pianisten Vladimir Ashkenazy på ett album från 1983.

Dessutom hördes Mozarts Sonat för piano nr 16A C-dur med pianisten Mitsuko Uchida från albumet Piano Sonatas från 1991.