Pandemin och vårdskulden

30 min
Uppskjutna operationer och inställda läkarbesök. Kaliber om vårdskulden i spåren av pandemin.