Randiga sagor, del 1: Nalle kan själv - Nalle ossaa itte

7:16 min
Nalle Karlsson oon neljä vuotta ja hään pittää tehhä kaikki itte, pappa meinaa. Päästä kronkhaalisheen uverahliin ja marsia esikouhluun, vaikka sinne oon pitkä matka. ”Nyt sie olet iso”, sannoo pappa. ”Pieni”, vastaa Nalle. Nalle Karlsson är fyra år och allt ska han göra själv, säger pappa. Ta på sig krånglig overall och gå till förskolan fast det är långt. ”Du är stor nu”, säger pappa. ”Liten”, säger Nalle.

Sanoja osassa / Ordlista till avsnittet:

Iso - Stor
Pieni - Liten
Porstata hamphaita - Borsta tänderna
Esikoulu, förskuula - Förskola
Uveralli - Overall

Om serien:

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från tre år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig till både den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska.

Medverkande:

Kertoja/Berättare: Anton Hennix-Raukola
Maanys/Manus: Camilla Blomqvist ja Linda Belanner
Meänkielen käänös/Meänkieliöversättning: Regina Veräjä
Mysiikki/Musik: Micaela Gustafsson
Laulu/Sång: Micaela Gustafsson ja Rebecka Digervall
Protysentit/Producenter: Camilla Blomqvist ja Regina Veräjä
Tekniikka, loppumiksaus/Teknik, slutmix: Rolf Digervall, Sven Nordström ja Glate Öhman

Illustration: Lotta Geffenblad