Randiga sagor, del 4: Nalle visslar inte! - Nalle ei vihelä!

6:24 min
Nalle haluaa osata kaikkia. Mutta viheltää, vislata, hään ei ossaa. Hään träänaa, pruuaa ja freistaa, mutta sieltä ei tule ees yhtä pientä vislausta. Nalle vill kunna allt, men vissla det kan han inte. Han tränar, provar och försöker, men inte kommer det ens en liten vissling.

Sanoja osassa / Ordlista till avsnittet:

Vislata, viheltää - Vissla
Träänata, harjotella - Träna
Kuunela - Lyssna
Klementiini - Clementin
Kirjottaa - Skriva

Om serien:

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från tre år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig till både den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska.

Medverkande:

Kertoja/Berättare: Anton Hennix-Raukola
Maanys/Manus: Camilla Blomqvist ja Linda Belanner
Meänkielen käänös/Meänkieliöversättning: Regina Veräjä
Mysiikki/Musik: Micaela Gustafsson
Laulu/Sång: Micaela Gustafsson ja Rebecka Digervall
Protysentit/Producenter: Camilla Blomqvist ja Regina Veräjä
Tekniikka, loppumiksaus/Teknik, slutmix: Rolf Digervall, Sven Nordström ja Glate Öhman

Illustration: Lotta Geffenblad