Randiga sagor, del 5: Nalles torn - Nallen torni

6:21 min
Nalle rakastaa korkeita tornia. Niin tekkee Pikkusisarki. Ja hään rakastaa ko korkeat tornit hajoavat. Nalle älskar höga torn. Lillasyster älskar också höga torn. Och hon älskar höga torn som ramlar.

Sanoja osassa / Ordlista till avsnittet:

Klossia - Klossar
Pikkusisar - Lillasyster
Rakentaa - Bygga
Itkeä - Gråta
Lanketa - Ramla

Om serien:

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från tre år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig till både den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska.

Medverkande:

Kertoja/Berättare: Anton Hennix-Raukola
Maanys/Manus: Camilla Blomqvist ja Linda Belanner
Meänkielen käänös/Meänkieliöversättning: Regina Veräjä
Mysiikki/Musik: Micaela Gustafsson
Laulu/Sång: Micaela Gustafsson ja Rebecka Digervall
Protysentit/Producenter: Camilla Blomqvist ja Regina Veräjä
Tekniikka, loppumiksaus/Teknik, slutmix: Rolf Digervall, Sven Nordström ja Glate Öhman

Illustration: Lotta Geffenblad